شباهت عجیب نورون‌های مغز به شبکه‌های کهکشانی

مغز، مرکز فرماندهی بدن تمام موجودات است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و تا به امروز نیز کاملا شناخته نشده است.