شکست گزارش مالی آمازون؛ بزوس دیگر ثروتمندترین فرد جهان نیست

با وجود خبر روز گذشته، مبنی بر کسب عنوان ثروتمندترین شخص جهان توسط جف بزوس، مدیرعامل آمازون بار دیگر به رتبه‌ی دوم فهرست میلیاردهای بلومبرگ بازگشت.