منع فروش خودروهای دیزلی و بنزینی تا سال 2040، چگونه انجام می‌شود؟

پیرو سیاست فرانسه مبنی بر منع فروش خودروهای دیزلی و بنزینی از سال ۲۰۴۰، دولت بریتانیا هم از اجرای قانونی مشابه در راستای کاهش آلودگی هوا، خبر داده است، اما این نگرانی وجود دارد که اجرای این سیاست چگونه خواهد بود؟