کارآفرینی، سبک زندگی سخت اما ضروری

هیچ‌ فردی ادعا نمی‌کند که برپایی یک کسب‌وکار آسان است اما در این مقاله می‌گوییم چه دلایلی وجود دارد که دست به کارآفرینی بزنید.