گزارش مالی توییتر برای سه ماهه دوم ۲۰۱۷ منتشر شد؛ درآمدی بیش از پیش‌بینی‌ها

توئیتر نیز گزارش مالی فصل دوم ۲۰۱۷ را منتشر کرده است که نشان می‌دهد این شبکه اجتماعی فراتر از پیش‌‌بینی‌ها ظاهر شده است.