ایران، هجدهمین خودروساز جهان

تولید خودرو در ایران در سال ۲۰۱۶، حدود ۱۸ درصد رشد داشته است و حالا به‌عنوان هجدهمین خودروساز جهان شناخته می‌شود.