مدیر تلگرام: نسخه‌های غیر رسمی تلگرام ناامن هستند

پاول دورف، مؤسس تلگرام، در چند توییت مختلف در رابطه با نسخه‌های غیر رسمی تلگرام اظهار نظر کرد و آن‌ها را ناامن دانست.