مشخصات تأییدشده‌ی USB نسخه‌ی 3.2 خبر از دو برابر شدن سرعت می‌دهند

طبق اخبار تأییدشده توسط گروه توسعه‌دهندگان درگاه‌ USB، سرعت انتقال داده در نسخه‌ی ۳.۲ این درگاه دو برابر خواهد شد.