هر آنچه باید درباره بیلدهای ۱۶۲۵۱ و ۱۶۲۴۱ ویندوز ۱۰ بدانیم

ویندوز ۱۰ با بیلد شماره‌ی ۱۶۲۵۱ و ۱۶۲۴۱ منتشر شده است و با وجود اینکه به‌روزرسانی جزئی محسوب می‌شود، حاوی برخی تغییرات است.