آزادکاری، نوع جدید رایانش ابری است

آزادکاری موضوعی است که این روزها در دنیای اقتصاد مورد استقبال قرار گرفته‌ و پیش‌بینی می‌شود که در آینده، همه‌گیر شود.