بررسی عملکرد مایکروسافت در بروزرسانی ویندوز ۱۰

رویه‌ی فعلی مایکروسافت، ارائه‌ی دو به‌روزرسانی بزرگ در هر سال برای ویندوز ۱۰ است؛ درحالی‌که رقبا به این شکل عمل نمی‌کنند. آیا این تعداد زیاد است؟