احیای مغزی کودک دوساله به روش اکسیژن درمانی برای اولین بار

دختربچه‌ای دوساله به نام اِدِن که به مدت پانزده دقیقه در استخر غرق شده بود، به زندگی طبیعی خود بازگشت. این کودک نوپا که دچار آسیب مغزی شدید و ایست قلبی شده بود، به روش اکسیژن درمانی بهبود یافت.