بازگشت تاپ‌گیر آمریکا به تلویزیون

سری جدید از نسخه‌ی آمریکایی تاپ‌‌گیر (تخت‌گاز)، آخر این هفته روی آنتن می‌رود. این بار، سه مجری تازه در آن حضور دارند که جذابیت این مستند تلویزیونی را افزایش می‌دهند.