تعرفه‌‌ی خدمات همراه اول و ایرانسل برای حجاج کاهش یافت

تعرفه‌ی تماس، پیامک و اینترنت همراه برای حجاجی که از اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در سفر حج استفاده می‌کنند، کاهش یافت.