یافته‌های جدید T2K به درک ما از ماده کمک می‌کنند

با یافته‌های جدید بنیاد همکاری T2K، به پاسخ برخی از سؤال‌هایمان در مورد ماده و نوع تعامل آن با ضد ماده نزدیک‌تر شده‌ایم.