کشف باقی‌مانده‌های قدیمی‌ترین انسان شناخته شده، دیدگاه ما در مورد تکامل انسان را تغییر می‌دهد

اجداد انسان مدرن زودتر از آن چیزی که فکر می‌کردید، تکامل یافته‌اند.