یکی از معاونان فعلی وزارت ارتباطات وزیر می‌شود

وزیر ارتباطات اعلام کرد که یکی از معاونان فعلی وزارت ارتباطات، سمت وزیر جدید وزارتخانه در دولت دوازدهم را بر عهده می‌گیرد.