این مهارت‌ها شما را تبدیل به یک مدیرعامل حرفه‌ای می‌کند

تحصیلات شرط کافی برای تبدیل شدن به یک مدیرعامل موفق نیست اما کمک می‌کند به طرز تفکر درستی در مورد شناسایی و تحلیل موقعیت‌های بازار برسید.