تصادف شدید فراری، یک ساعت پس از خرید

یک شهروند بریتانیایی، تنها یک ساعت بعد از خرید خودروی ۲۸۸,۰۰۰ دلاری فراری F430 اسکودریا، با یک تصادف شدید روبرو شد.