توقف اجرای تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود به دلیل انتقاد تند کاربران

پس از انتقاد و اعتراض گسترده‌ی کاربران از طرح تعرفه اینترنت نامحدود، محمد جواد آذری جهرمی از توقف اجرای این طرح پیش از اجرای آن خبر داد.