مجسمه سلفی در تگزاس نشانی از رفتارهای رایج جوامع

اپیدمی سلفی انداختن آنقدری گسترده شده است که در تگزاس تصمیم به ساخت یادبود و مجسمه‌ای از آن گرفتند. با کجارو همراه باشید تا نگاهی به این مجسمه داشته باشیم.