شهرت بد اندروید

متاسفانه شهرت بد اندروید با گذشته 9 سال از زمان معرفی آن هنوز از بین نرفته و کاربران به آن عقیده دارند. به نظر آن‌ها، امنیت اندروید همچنان پایین است. باگ Broadcom مدتی قبل سبب شد تعداد زیادی از کاربران اندروید این سیستم عامل را بدرود بگویند و یا به سراغ دستگاه‌های اندرویدی تولید شده ...

نوشته چرا شهرت بد اندروید در زمینه امنیت بعد از گذشت 9 سال همچنان پابرجاست؟ اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.