اطلاعات پردازنده های کافی‌ لیک لو رفت

 شرکت اینتل در ماه جاری برای مقابله با پردازنده ای‌ام‌دی، پردازنده‌های کافی‌لیک را روانه‌ی بازار خواهد کرد.