برنامه Mobiwol NoRoot Firewall: محدود کردن اینترنت به اپلیکیشن های دلخواه - زوم‌ اپ

Mobiwol: NoRoot Firewall اپلیکیشنی ویژه‌ی گوشی‌های اندروید و برای کاهش مصرف دیتا است که با آن می‌توان تنها به اپلیکیشن‌هایی اجازه‌ی مصرف اینترنت را داد که مورد نیاز هستند.