نکاتی برای استخدام بهترین نیروهای جوان

اگر کارفرمایان می‌خواهند نیروهای جوان را در پروسه‌ای مطمئن و نتیجه‌بخش جذب کنند، باید خواسته‌ها و خصوصیات این نسل را بهتر بشناسند.