توسعه‌ی پرینتری 3 بعدی که توانایی فعالیت در فضا را دارد

یک استارتاپ فناوری چاپ ۳ بُعدی موفق به ساخت پرینتری شده است که به ناسا برای تولید ابزارهای فضانوردان در ایستگاه بین‌المللی فضایی کمک خواهد کرد.