شورای رقابت: شاید به قیمت‌گذاری خودروهای خارجی ورود پیدا کنیم

رئیس شورای رقابت اعلام کرد که وزارت صنعت و معدن باید پاسخگوی افزایش قیمت خودروهای وارداتی باشد؛ اما شورای رقابت نیز در حال رصد وضعیت بازار این خودروها است.