مشکلات متداول در شروع کسب و کارهای آنلاین

ورود به دنیای کسب‌وکار آنلاین ریسک و مشکلات زیادی به همراه دارد، ولی با افزایش سطح آگاهی و دریافت حمایت‌های موردنیاز، می‌توان مسیر امن‌تری را در پیش گرفت.