چگونه یک کارآفرین شجاع و موفق شویم

راه‌اندازی کسب‌و‌کار و پیشرفت شغلی آرزوی بسیاری از افراد است اما در نقطه‌ی مقابل شاید ترس از شکست و ناکامی باعث شود یک عمر در حسرت رویاهای خود بسوزیم.