حافظه 3D XPoint؛ قاتل فلش NAND یا جایگزین DRAM

 حافظه‌های 3D XPoint مشترکا توسط اینتل و میکرون معرفی شدند. ادعای این دو شرکت، سرعت و پایداری ۱۰۰۰ برابری نسبت به حافظه‌های فلش NAND بود.