رشد بازار واقعیت مجازی و واقعیت افزوده هر سال دو برابر می‌شود

بازار واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در حال حاضر چندان گسترده نیست؛ اما تا چند سال آینده رشد زیادی خواهد داشت.