عینک واقعیت افزوده اپل به نمایشگر آیفون وابسته خواهد بود

گزارش جدیدی منتشر شده که بر اساس آن، عینک واقعیت افزوده اپل از آیفون به‌عنوان نمایشگر بهره خواهد برد.