پروکسیما بی اتمسفر خود را با سرعت بالایی از دست می‌دهد

پروکسیما بی، سیاره‌ای فراخورشیدی و زمین‌سان است که در اطراف ستاره‌ی پروکسیما قنطورس گردش می‌کند.