چگونه رضایت مشتریان را محور تمام فعالیت‌های خود قرار دهیم

رضایت مشتری هدف نهایی یک کسب و کار موفق است. اجرای برخی ترفند‌های ساده می‌تواند کمک کند که سازمانتان روی رضایت مشتری‌ها متمرکز شود.