خورشید گرفتگی در سایر سیارات

آیا کسوف و یا خورشید گرفتگی در سایر سیارات منظومه شمسی نیز رخ می دهد؟ در این مطلب قصد داریم وقوع این پدیده در سایر سیارات جهان هستی را مورد بررسی قرار دهیم. ما انسان‌ها به عنوان ساکنین سیاره زمین، تاکنون توانسته‌ایم رویدادهای نجومی مختلفی را مشاهده کنیم که هریک از آنان شگفتی خاصی را ...

نوشته آیا خورشید گرفتگی در سایر سیارات منظومه شمسی نیز رخ می دهد؟ اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.