ایرادهای طرح جدید اینترنت ایران

زومجی در مقاله‌ی پیش رو تلاش دارد به بررسی ایرادات و کاستی‌های طرح مصوبِ جدید اینترنت بپردازد که موجب نارضایتی کاربران و توقف اجرای آن شد.