کودکان در طبیعت گردی چگونه اند؟

کودکان هم مانند بزرگسالان نیاز به طبیعت دارد، در این مقاله از کجارو با نکاتی از طبیعت‌گردی کودکان آشنا می‌شوید.