۱۵ مرداد: تولد الکساندر فلمینگ، کاشف پنی‌سیلین

۱۳۶ سال پیش در چنین روزی، الکساندر فلمینگ، دانشمند و پزشک برجسته اسکاتلندی چشم به جهان گشود. شهرت این دانشمند به خاطر کشف پادزیست پنی‌سیلین است.