با تغییر نام ریال به تومان، فعلا صفر از واحد پول حذف نمی‌شود

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که پدیده استثنایی دو اسمی بودن پول ملی، یعنی ریال و تومان در آینده نزدیک تعیین تکلیف می‌شود؛ اما فعلا صفر از واحد پول حذف نخواهد شد.