شرکت های خدمات پس از فروش خودرو

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، نتایج رده بندی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو را در سال 1395 منتشر کرد که بر اساس آن، ایساکو در رتبه اول قرار گرفت. نتایج ارزیابی عملکرد شرکت های خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو برای سال 1395 منتشر شد. در این ارزیابی، در گروه ...

نوشته رده بندی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو برای سال 1395 منتشر شد اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.