نمایندگان ITU برای پیاده‌سازی اینترنت اشیا در ایران اعلام آمادگی کردند

بر اساس گزارش رئیس دانشکده پست و مخابرات، نمایندگان اتحادیه جهانی مخابرات برای پیاده‌سازی نقشه راه اینترنت اشیا در ایران، اعلام آمادگی کردند.