AMD و Inventec از پروژه «یک پتافلاپ» رونمایی کردند

کمپانی ای‌ام‌دی، طی کنفرانس SIGGRAPH، از همکاری خود با شرکت Inventec در پروژ‌ه‌ای با نام پروژه‌ی ۴۷ خبر داد.