ارسال ویدیو در اپلیکیشن موبایل یوتیوب ممکن شد

در جدیدترین نسخه‌ی اپلیکیشن موبایل یوتیوب، امکان ارسال ویدیو فراهم شده است.