اسامی وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شد

فهرست وزرای پیشنهادی برای انتصاب در وزارتخانه‌ها، از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد.