تلاش برای یافتن مدیرعامل جدید اوبر شدت می‌یابد

اوبر در تلاش برای یافتن یک مدیرعامل جدید است و با نزدیک شدن به زمان تعیین‌شده برای اشغال این سمت، جستجوها شدت یافته است.