جهرمی، وزیر ارتباطات پیشنهادی رئیس جمهور برای دولت دوازدهم

محمدجواد آذری جهرمی از سوی رئیس‌ جمهور به‌عنوان وزیر ارتباطات در دولت دوازدهم پیشنهاد شد.