رهبر سامسونگ به ۱۲ سال زندان محکوم می‌شود

پس از افشای فساد رئیس جمهور کره و ارتباط آن با رهبر سامسونگ، حال دادگاه، مدیر و میراث‌دار جوان سامسونگ را به ۱۲ سال زندان محکوم کرده است.