علی خاکی صدیق از انتصاب در پست وزارت علوم انصراف داد

علی خاکی صدیق به‌عنوان گزینه‌ی نهایی انتصاب در سمت وزیر علوم در دولت دوازدهم، انصراف داد.