کالی 5000

کالی 5000 شتاب دهنده الکترون خطی است که در هند و توسط سازمان تحقیقات و توسعه دفاعی هند (DRDO) و مرکز تحقیقات اتمی بهابها (BARC) توسعه یافته است. بر خلاف باور عمومی، این وسیله یک سلاح لیزری نیست، بلکه به گونه‌ای طراحی شده که در صورت شلیک فرضا یک موشک به سمت هند، به سرعت ...

نوشته کالی 5000 ؛ سلاحی که چین و پاکستان را به وحشت انداخته! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.