۱۷ مرداد: تولد پل دیراک، تئوریسین بزرگ علم فیزیک

۱۱۵ سال پیش در چنین روزی، پل دیراک یکی از بزرگ‌ترین تئوریسین‌های علم فیزیک در قرن بیستم میلادی، چشم به جهان گشود. پل دیراک زیرساخت و زیربنای مکانیک کوانتومی و الکترودینامیک کوانتومی را از خود بر جای گذاشت.